Käyttöehdot

Yleiset toimitusehdot

1. Roolitus

A’Pelago on co-working ja toimistotilojen ja -ratkaisujen markkina-alusta, markkinoija ja mahdollistaja. Emme toimi tilojen vuokranantajana tai ylläpitäjänä. Palvelumme kautta välitämme työskentelytiloja ja siihen liittyviä oheispalveluita kuten majoitus ja ruokailu. Alustallamme olevat tilanantajat tarjoavat co-working ja toimistotiloja pelkästään A’Pelagon alustan kautta. Lomamajoituksista voi tiedustella suoraan tilanantajilta. Tilanantaja on tilan / kohteen haltija sekä palvelun tosiasiallinen tarjoaja, eli se taho, joka paikallisesti palvelee tilaajaa ja vastaa tilojen toimivuudesta. Tilaaja on yritysasiakas, joka A’Pelagon kautta ostaa näissä ehdoissa tarkoitettuja palveluita.

2. Yritysasiakkaat

Palvelumme tarjotaan ainoastaan yritysasiakkaille, varaus vaatii aina yrityksen y-tunnuksen.

3. Paikkakohtaiset toimitusehdot

Jokaisella tilanantajalla/paikalla saattaa olla omat toimitusehtoonsa. Siinä tapauksessa, nämä on kuvattu jokaisen tilan kodalla A’Pelagon varausjärjestelmässä. Kohteiden kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista. A’Pelago ei vastaa kohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta. Lemmikkieläimiä saa tuoda vain kohteisiin, joissa se on sallittu. Sähköauton ja hybridiauton lataaminen on sallittua ainoastaan tilanomistajan luvalla, lataamisesta voidaan periä lisämaksu. Loppusiivouksen sisältö saattaa poiketa kohteesta toiseen, eikä aina sisällä esimerkiksi astioiden tiskausta ja roskien vientiä.

4. Varustetaso

Jokaisen paikan ja tilan varustelutaso vaihtelee ja paikoilla voi olla erilasia oheispalveluita. Näihin kannattaa tutustua etukäteen A’Pelagon kotisivuilla. Tilojen vuokraan sisältyy varatun kohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, välineet, jne sisältyvät hintaan. Mahdollisista kalustemuutoksista, lisäkalusteista, ylimääräisistä AV-palveluista ja laitteista, erikoisluvista, rakennelmista sekä muista hankinnoista ja erityisjärjestelyistä veloitetaan erikseen. 

5. Saatavuus

Tilat ovat varattavissa varaustilanteen mukaan. Tilanantajalla on oikeus soveltaa poikkeavia erityisehtoja, jos kyseessä on pyhäpäivä, erikoistapahtuma tai sesonki. Mikäli toivottu tila on varattu, A’Pelago pyrkii ehdottamaan toisen vastaavan tilan. Paikallisista oheispalveluista, kuten aktiviteeteistä, kannattaa sopia paikan päällä tai tiedustella etukäteen tilan antajalta.

6. Hinnat

Hinnat ovat euroissa (€) ja sisältävät arvonlisäveron, joka vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä toimisto, kokous, majoitus tai ruokailu. A’Pelago pidättää oikeuden hintojen tarkistamiseen kustannusten muuttuessa A’Pelagosta riippumattomista syistä.

7. Varausehdot

Varaus tehdään aina kirjallisesti A’Pelagon järjestelmän kautta. Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan huoneita/tiloja kolmannelle osapuolelle.

8. Maksutapa

Maksutapa tulee vahvistaa varauksen vahvistamisen yhteydessä. Mahdolliset maksutavat ovat pankki- tai luottokortti, Apple Pay tai Google Pay. Tilaajaa voidaan laskuttaa ennakkolaskulla ainoastaan, jos tilaaja on A’Pelagon laskutusasiakas Suomessa.

9. Takaus

Kaikki varaukset tulee taata luottokortilla vahvistuksen yhteydessä. Apelagolla on oikeus varmentaa luottokortti tarvittaessa sovitulle summalle. Takausta varten tarvitaan luottokorttinumero, kortinhaltijan nimi sekä kortin viimeinen voimassaoloaika. Vaihtoehtona luottokortti- tai yritystakaukselle A’Pelagolla on oikeus tarvittaessa vaatia joko osittainen tai täydellinen ennakkomaksu varauksen takaamiseksi. Laskutusasiakkaat voivat taata varauksen vaihtoehtoisesti yrityksen nimeen.

10. Tilausvahvistus

Varaus ehtoineen astuu sitovasti voimaan, kun tilaaja vahvistaa varauksen kirjallisesti ja tilan antaja vahvistaa varauksen kirjallisesti A’Pelagon järjestelmän kautta. Mikäli tilaaja myöhemmin haluaa muutoksia tilaukseensa, kuten lisätiloja tai lisäpalveluita, näistä sovitaan viimeistään 30 vrk ennen saapumista. A’Pelago ei kuitenkaan voi taata, että varaustilanne salli muutoksia alkuperäiseen varaukseen. Mikäli tilaaja haluaa muuttaa varausta (kohdetta, ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on A’Pelagolla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 50 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään 30 vrk ennen varausajankohdan alkua ja muutokset tehdään varaustilanteen mukaan. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

11. Peruutusehdot

Tilaajan tekemä varaus on sitova. Tilaaja voi kuitenkin peruuttaa varauksen pätevällä syyllä vähintään 30 vrk ennen saapumista varattuun tilaan. Tämän määräajan jälkeen takaisinmaksuja ei suoriteta ja A’Pelago veloittaa täysimääräisesti koko varauksen. Muutokset varaukseen tulee aina tehdä kirjallisesti.Mikäli varaus peruutetaan muista kuin painavista syistä, tilaajan suorittamia maksuja ei palauteta lainkaan. A’Pelago ja tilanantaja voi peruttaa varauksen, mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure). Tilaajalla on tällöin oikeus saada A’Pelagolle maksamansa summan takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään tilaajan tai tilaajan vieraan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta. Jos tilaaja keskeyttää varauksensa ja poistuu kohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä tilaaja ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

12. Saapuminen ja lähteminen

Ennen saapumista tilaaja saa ohjeet, miten tiloihin pääsee, avainten luovutuksesta ja kuka toimii paikallisena yhteyshenkilönä. Turvallisuussyistä vain varauksessa nimeltä mainitut henkilöt saavat oleskella tiloissa. Ennenaikaisesta uloskirjautumisesta tai palvelun käyttämättä jättämisestä tulee ilmoittaa tilan vastuuhenkilölle pikimmiten. Jos kohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, tilaajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen. Jos tilaaja keskeyttää varauksensa ja poistuu kohteesta ennenaikaisesti, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä tilaaja ole oikeutettu maksun palautukseen.

13. Tilaajan vastuu

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita sen kokoukseen osallistuvat henkilöt aiheuttavat tilalle, kiinteistölle tai toimipisteen irtaimistolle tai laitteille. Tilaaja sitoutuu noudattamaan toimipisteen henkilökunnan ohjeita tilan sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava tilan yhteyshenkilölle. Vahingon sattuessa tilan haltija laskuttaa korjaus-, siivous- tms. muut kulut tilaajalta. Tilaajalla ei ole oikeutta vaatia jo suorittamien maksujen palauttamista, mikäli hänet poistetaan tiloista sääntöjen rikkomisen takia. Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa. Tila on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Tilaaja on velvollinen maksamaan tilan siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja tilan haltija joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

14. Arvoesineet

Tilaaja vastaa itse toimipisteeseen tuomistaan laitteista, irtaimesta ja omaisuudesta. Tilan antaja ei vastaa tilaajaan laitteista, kulkuvälineistä tai muusta omaisuudesta ja niille tapahtuneista vahingoista tai katoamisesta tilaan alueelta.

15. Ylivoimaiset esteet ja huomautukset

A’Pelago eikä tilanantaja vastaa sellaisesta tilaajalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot, verkon kaatuminen tai luonnonilmiöt), joka ei ole johtunut tilasta tai jonka seurauksia tilanantaja ei kohtuudella ole voinut estää.Kaikki tilaan tai palveluun liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan tilan haltijalle. Jos tilaaja ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana tilan haltijalle, katsotaan kohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa.

16. Asiakaspalvelu

Kaikki näihin ehtoihin liittyvät kysymykset sekä muutosehdotukset voidaan lähettää osoitteeseen info@apelago.fi. Palvelemme normaalien toimistoaikojen puitteissa.

17. Tietosuoja

Tietosuojaselosteemme löytyy täältä.