ÅU: Distansarbete och co-working är en möjlighet för skärgården

Publicerat 1.8.2022


Framtiden skapas idag - ett steg och ett initiativ i taget.

Läs vår partner Timo Ketonens krönika om framtidsscenarier för den finska skärgården. A'Pelago skapar konkreta möjligheter att få dessa att bli till verklighet.

Är de presenterade scenarierna önskade eller möjliga?

Läs mer här: https://abounderrattelser.fi/distansarbete-och-coworking-ar-en-mojlighet-for-skargarden/