Om oss

A'Pelago Experience - ett koncept för kreativitet, innovation och entreprenörskap i den finska skärgården

Vårt uppdrag är att arbeta i skärgården, att arbeta med skärgårdens entreprenörer och att arbeta för skärgården. Vi ser en framtid med en livskraftig, kreativ och hållbar skärgård. Vårt ödmjuka bidrag är att kombinera vår kärlek till skärgården, en lång internationell affärserfarenhet, en nyfiken startup-mentalitet och en passion för hållbara lösningar.

A'Pelago Experience vilar på fyra hörnstenar

  1. Skärgårdshavet är den vackraste platsen på jorden. Det är en plats att uppleva, inte bara på sommaren i semestersyfte, utan hela året i arbetssyfte också.
  2. Distansarbete har blivit en ny standard. Digitala nomader och andra distansarbetare kan erbjudas även icke-urbana miljöer - skärgården är en perfekt tillflyktsort för kreativt tänkande.
  3. Lokala skärgårdsföretag har möjlighet att interagera med företagsrepresentanter från andra kulturer och länder och tillsammans skapa nya lösningar med genomslagskraft.
  4. Skärgården och havet behöver hållbara åtgärder för att överleva och blomstra, vi vill ta initiativ till nya affärslösningar och bygga upp ett innovativt, affärsdrivet ekosystem för detta ändamål.

Våra tjänster är avsedda för internationella,

Våra tjänster är avsedda för internationella digitala nomader i alla åldersgrupper, för distansarbetare som söker alternativ till kontor i städerna, för företag som behöver kreativa miljöer, för människor som brinner för skärgården och som behöver alternativa arbetsutrymmen för att förlänga sin vistelse under hela året, och för entreprenörer, forskare, utvecklingscenter, laboratorier och andra leverantörer av hållbara lösningar som kan testa sina lösningar på plats.

Vår andra strävan i samma anda är A'Pelago Initiative - en affärsorienterad plattform som kombinerar "think tank" med handling. Det är en mötesplats för engagemang, dialog, utbyte av idéer och oväntade förbindelser som bidrar till skärgårdens utveckling. Det samlar företagsledare, digitala nomader, forskare, investerare och andra påverkare, samt lokala entreprenörer kring viktiga frågor om skärgårdens framtid. Syftet är att generera nya affärsidéer och koncept med en lokal förankring.

Välkommen till A'Pelago,

Timo Ketonen

Partner & Co-founder

Patrik Anckar

Partner & Co-founder