Dataskydd

Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslagen 1050/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Registerinnehavare och kontaktperson i ärenden gällande registret

A'Pelago Experience Ab

FO-nummer: 3286346-8

Airistovägen 700, 21600 Pargas

info@apelago.fi

Registerinformation

Namn: Boknings- och kontaktformulärregister

Hanteringssyfte: Spara kundinformation från bokningar och information från skickade kontaktformulär på webbplatsen

Informationsinnehåll: Bokningsinformation består av det bokande företagets uppgifter (företagsnamn, organisationsnummer, postadress) och information om kontaktpersoner (namn, e-post, telefonnummer) samt allmän bokningsinformation som bokad plats, datum och antal gäster. Information som erhålls genom kontaktformulär innehåller i allmänhet avsändarens namn, e-post och meddelandet självt.

Lagenliga informationskällor: Information erhålls från bokningar som görs genom vårt bokningsformulär eller från kontaktformulär som skickas på webbplatsen.

Lagenlig överföring av uppgifter: Överförs ej

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES: Överförs ej

Principer för registerskydd

Den personliga data vi samlar in lagras så länge som nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Rättigheter gällande hantering av personuppgifter

  • Rätt till insyn: Huvudsakligen har var och en rätt att kontrollera de uppgifter som sparats i personregistret.
  • Rätt till korrigering: Var och en har rätt att kräva att felaktiga uppgifter i personregistret korrigeras.
  • Andra rättigheter: Den registrerade har rätt att neka registerinnehavaren att hantera uppgifter om sig själv för ändamålet av direktförsäljning, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar likväl personmatrikel- och släktforskning. Vi använder uppgifter från kontaktformuläret för att svara på formulärets förfrågningar och för att marknadsföra våra tjänster.

Skicka din förfrågan via epost till: service@smartbutlers.com, eller skriftligt till: A'Pelago Experience Ab, Snäckuddsvägen 221, 21650 Lillandet.

Kakor

Denna webbsida samlar ingen personlig information genom kakor (cookies).