Från utsikt till insikt

Business from Deep Science in Shallow Waters to Global Solutions

Ett livskraftigt Skärgårdshav är en hjärtesak för oss. Vi arbetar aktivt och systematiskt för detta - Skärgårdens unika natur och biologiska mångfald måste skyddas för kommande generationer. Näringslivets mångsidighet är lika viktig när det gäller vitalitet – nycklarna till hållbart företagande skapas nu. Vi är övertygade om att djup kunskap och vetenskapsbaserade företag är en central del av lösningen på de största utmaningarna i Östersjöregionen.

Därför är vårt uppdrag att stödja innovativa entreprenörer i skapandet av skalbara lösningar. För att uppnå detta mål verkar vi inom tre områden som ger dig möjligheter att arbeta, bo, tänka och leva i skärgården. Läs mer nedan.

Media och Nyheter

InitiativeNu

12.4.2024

A’Pelago Initiative 2024 event theme is 'Reclaim the Sea - Rethink Business'

InitiativeNu

22.2.2024

A'Pelago Winter Camp Summering: Varumärkesberättelser styr framåtriktade initiativ som är vitala för Skärgårdshavsregionen.

A'Pelago Experience

Distantarbetsplatser | Skräddarsydda Evenemang

Genom att bo och arbeta i Skärgårdshavet kan du stödja områdets bosättbarhet året runt, lära dig hur skärgårdsekosystemet fungerar och få erfarenhet av vad du kan göra för att stödja områdets livskraft.

Så ta chansen att få en A'Pelago-upplevelse, arbeta på distans från våra unika skärgårdsställen året runt eller ta med ditt team för att utveckla framtiden. Vi producerar också skräddarsytt innehåll för ditt företags evenemang med externa experter i enlighet med önskat tema för att berika ert möte i skärgården.

A'Pelago Initiative

Business Camp | Forum för Skärgårdshavets gemenskap

För att tända en gnista för nya initiativ i Skärgårdshavet bör vi alla förstå ekosystemets egenskaper och ha en aktiv dialog för utökat samarbete.

A'Pelago Initiative består av en serie evenemang: Business Camp som utforskar och presenterar lösningar för affärsekosystemet i Skärgårdshavet. A'Pelago Initiative samlar skarpa hjärnor från olika områden, från forskare och entreprenörer till riskkapitalinvesterare, för att skapa samarbete och skalbara initiativ för Skärgårdshavet.

A'Pelago Accelerator

Företagsaccelerator | Stöd för Tillväxt

A'Pelago Accelerator är en affärsaccelerator för entreprenörer, forskare och startup-team med innovationer inom hållbar utveckling och lösningar på maritima problem. I A'Pelago Accelerator-programmet uppmuntrar och stödjer vi särskilt innovationer baserade på hållbar utveckling och vetenskap.

I samarbete med