Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki 1050/2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

A'Pelago Experience Oy

Y-tunnus: 3286346-8

Airistovägen 700, 21600 Pargas

info@apelago.fi

Rekisterin tiedot

Nimi: Varaus- ja yhteydenottolomakerekisteri

Käsittelyn tarkoitus: Tallettaa asiakastiedot varauksista ja verkkosivuilta lähetetyistä lomakkeista saadut tiedot.

Tietosisältö: Varaustiedot sisältävät varaavan yrityksen tiedot (yrityksen nimi, y-tunnus, postiosoite) ja yhteyshenkilötiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero) sekä yleistä tietoa, kuten varattu kohde, päivämäärät ja vieraiden määrä. Yhteydenottolomakkeista saadut tiedot sisältävät yleensä lähettäjän nimen, sähköpostin ja viestin.

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan varauksista, jotka on tehty meidän varauslomakkeen kautta, tai sivustolta lähetetyistä lomakkeista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Ei luovuteta

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tarvitsemme niitä palveluidemme tarjoamiseen.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  • Tarkastusoikeus: Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.
  • Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
  • Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemään häntä itseään koskevia tietoja suoramyyntiä, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Käytämme yhteydenottomakkeilla saatuja tietoja yhteydenottolomakkeihin vastaamiseen ja palveluidemme markkinointiin.

Lähetä pyyntö joko sähköpostitse osoitteeseen service@smartbutlers.com, tai kirjallisesti osoitteeseen: A'Pelago Experience Oy, Snäckuddsvägen 221, 21650 Lillandet.

Evästeet

Tämä sivusto ei kerää henkilötietoja evästeiden avulla.